Brønnøysunds Avis - en tydelig og sprek 90-åring


16. mai 1919 ble det kalt inn til allmannamøte i Brønnøysund for å drøfte muligheten for å starte en lokalavis, eventuelt også en bokhandel. Bak invitasjonen til møtet sto kjøpmennene Arntzen og Mortensen, lensmann Havig og telegrafbestyrer Olaussen.

14. februar 1920 ble det holdt konstituerende generalforsamling. Der møtte 27 aksjonærer som til sammen representerte 129 aksjer. Firmaet ble startet under navnet A.S. Brønnøy Avis og Aksidenstrykkeri. Et par år senere ble navnet endret til A.S. Brønnøysunds Avis og Bokhandel. Einar Olaussen, Einar Grimsø og Gerhard Mortensen ble valgt til selskapets første styre. Einar Olaussen ble valgt til styreformann. En navnekonkurranse førte til at avisa ble døpt Brønnøysunds Avis. Siden har navnet stått uendret i alle år. Alf Ekeberg Olaussen ble ansatt som avisas første redaktør. Allerede våren 1921 overtok Johan P. Krogh plassen i redaktørstolen.

8. oktober 1920 kom den første utgaven av Brønnøysunds Avis på gata, i et opplag på 800 eksemplarer. I 1960 var abonnementsmassen kommet opp i 3.000 og 3.500 fem år senere. Brønnøysunds Avis kom med to firesiders nummer i uka og abonnementsprisen var 12 kroner pr. år. Den ble kort tid etter satt ned, først til åtte kroner, deretter til seks kroner året. Prisen var uforandret helt fram til 1938. Firmaet hadde en svært vanskelig periode gjennom 1920- og 1930-årene og gjennom krigstiden. 1960- og 1970-tallet bar preg av mer rolige forhold og de turbulente 1980-årene i samfunnet generelt preget ikke drifta i selskapet negativt.

6. mars 1995 — to dager før Dagbladet — var Brønnøysunds Avis første norske avis på internett. Det var en beskjeden, men optimistisk start, drevet fram av daværende redaktør Petter Stephan Krokaa. Han var levende opptatt av å utnytte mulighetene som lå i moderne datateknologi, og samtidig vise at det var fullt mulig for en liten mediebedrift i distrikts-Norge å lede an i utviklingen.

I 2001 ble det vedtatt å rendyrke avisdrifta i eget selskap. Eiendommer, bokhandel og trykkerivirksomhet ble solgt. Avisa leier i dag trykkeritjenester i det lokale selskapet Brønnøy Trykk AS i Brønnøysund.

I 2002 ble avisa leietaker i nybygde, lyse og åpne lokaler i Storgata 69, midt i byen.

Siden 2003 har Brønnøysunds Avis vært en sentral aktør i annonsesamkjøringa "Liten storm på kysten", i samarbeid med Helgelands Blad og Ytringen. Avisa har også et redaksjonelt samarbeid med Helgelands Blad i Sandnessjøen. Sommeren 2004 ble Brønnøysunds Avis en datterbedrift i Harstad Tidende Gruppen (HTG) med base i Troms. I 2010 ble Adresseavisen er største aksjonær, med sine 68,73 prosent. Selskapet har i dag en egenkapital på 66,2 prosent. Brønnøysunds avis har siden 1995 kommer ut fem dager i uka – tirsdag til lørdag. Bedriften har til sammen 20 ansatte. Godkjent opplag for 2008 var 4516 eksemplarer, og avisen har 14.000 daglige lesere. Nettavisen BAnett.no gir deg i tillegg rykende ferske nyheter fra Sør-Helgeland. Og nettavisen og papiravisen gir deg til sammen et utfyllende bilde av hva som foregår på ditt hjemsted.

Siden mars 2009 har Anita Gustavsen vært ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Brønnøysunds Avis. Avisas visjon er " Brønnøysunds Avis - for Sør-Helgeland"

De ansatte i jubileumsåret

Oppdatert høsten 2010 Kilder: Interne protokoller og 75-årsjubileumstidsskriftet